środa, 3 kwietnia 2013

Kocborowo, Dziekanka, Kochanówka ...

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
"Kocborowo" w Starogardzie Gdańskim.


Zbrodnia w Kochorowie.

W latach 1939–1944 Niemcy zamordowali 2842 chorych, z czego 1680 zostało rozstrzelanych lub zabitych śmiertelnymi zastrzykami przez SS-manów z tzw. Wachsturmbann "Eimann" w Lesie Szpęgawskim k. Starogardu Gdańskiego (wrzesień 1939 – styczeń 1941). Kolejny okres akcji eksterminacyjnej obejmował lata 1942–1944, wówczas na skutek celowego przedawkowania Luminalu zamordowano m.in. ok. 500 upośledzonych dzieci. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
(Dziekanka k. Gniezna).


Zbrodnia w Dziekance.

Od 7 grudnia 1939 r. do 12 stycznia 1940 r. SS-mani z tzw. Sonderkommando Lange zamordowali 1201 pacjentów, używając w tym celu specjalnego samochodu-komory gazowej. W następnych latach pacjentów ze szpitala w Dziekance uśmiercał już na miejscu zatrudniony tam personel. Chorym podawano w nadmiernych ilościach: Luminal, Skopolamine, Chloralhydral i inne środki. W Dziekance mordowano również niemieckich pacjentów przywiezionych z głębi Rzeszy.


Pomnik zamordowanych w Lućmierzu-Lesie.

Zbrodnia w "Kochanówce".

Zakład Psychiatryczny „Kochanówka” koło Łodzi – w dniach 13-15 marca 1940 około 1500 pacjentów wywieziono i zagazowano w lasach w okolicach Lućmierza i Zgierza, używając w tym celu samochodu-komory gazowej. W marcu 1941 ze szpitala wywieziono i uśmiercono dalszych 700 chorych, w tym kilkadziesiąt dzieci. Podobnie postąpiono z chorymi, starcami, dziećmi ociemniałymi, niedorozwiniętymi i kalekami z Miejskich Zakładów Opiekuńczych w Łodzi.

Artykuł na "Gazeta - Łódź" 

----------------------------------------

Akcja T4 - artykuł na Wikipedii 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz