niedziela, 17 marca 2013

Dziel i rządź ...


Aby maksymalnie osłabić opór wobec okupacji Niemcy konsekwentnie stosowali wobec podbitej Polski starą jak polityka zasadę - "dziel i rządź". Prowadziła ona do eksponowania, czy wręcz generowania, wszelkich możliwych podziałów etnicznych. Wyodrębniane w ten sposób grupy miały być neutralizowane jako potencjalne wsparcie ruchu oporu, przeciągane na stronę okupanta, po czym szybko germanizowane. Kolejnym krokiem byłoby oczywiście wykorzystanie tych populacji dla wojennych celów III Rzeszy - na przykład jako zasobu taniej siły roboczej i "mięsa armatniego". 
Heinrich Himmler w swoim memorandum pt. „Traktowanie Obcych rasowo na wschodzie” w maju 1940 r. roku tak sformułował główną zasadę niemieckiej polityki w okupowanej Polsce:„Musimy podzielić Polskę na tak wiele różnych grup etnicznych, na wiele części i podzielonych grup jak to jest tylko możliwe”. Z kolei w swoich refleksjach pt. „Kilka myśli o traktowaniu obcoplemiennych na wschodzie” (niem. Einige Gedanken ueber die Behandlung der Fremdenvoelker im Osten) pisał: "Musimy starać się uznawać i podtrzymywać jak najwięcej odrębnych narodowości, a więc obok Polaków i Żydów także Ukraińców, Białorusinów, Górali, Łemków i Kaszubów. Jeśli gdziekolwiek jeszcze się da znaleźć jakieś odłamy narodowościowe – to te także. (...) Chcę przez to powiedzieć, że najbardziej zainteresowani jesteśmy nie tym ażeby ludność wschodu jednoczyć, lecz przeciwnie, ażeby ją rozbić na możliwie wiele części i odłamów. Nie leży w naszym interesie doprowadzanie wymienionych narodowości do jedności i wielkości i stopniowe budzenie wśród nich świadomości narodowej i rozwijanie kultury narodowej, lecz przeciwnie, rozbicie ich na niezliczone małe odłamy i cząstki. (...) W ciągu (...) 4 do 5 lat np. pojęcie Kaszubów musi stać się nieznane, ponieważ wówczas kaszubskiego narodu już nie będzie (odnosi się to szczególnie do Prus zachodnich). Musi być także możliwe w okresie nieco dłuższym spowodowanie zniknięcia na naszym obszarze narodowych pojęć Ukraińców, Górali i Łemków. To co zostało powiedziane o tych odłamach narodowych, odnosi się w odpowiednio większych rozmiarach także do Polaków”.
Największą akcją realizowaną według powyższych założeń w zachodniej części Rzeczypospolitej  był tzw. Goralenvolk ("naród góralski"). 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz